Press room

Historisch lage rente compenseert verlies van woonbonus

Stijging hypothecaire kredieten in januari 2015 verrast VCB niet 

Vandaag heeft de bankenfederatie Febelfin bekend gemaakt dat in januari van dit jaar de verstrekte hypothecaire kredieten zowel in aantal als in bedrag hoger lagen dan vorig  jaar, ondanks de forse vermindering van de woonbonus. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is niet verrast over deze evolutie. Volgens berekeningen van de VCB wordt het voordeel dat een ontlener verliest door de lagere woonbonus, op dit ogenblik gecompenseerd door de daling van de rente.  

Dat blijkt al duidelijk uit het voorbeeld van een gemiddelde woning in bijlage. Alhoewel de woonbonus in 2015 in Vlaanderen bijna is gehalveerd in vergelijking met 2014, ligt de maandelijkse aflossing in 2015 toch nog ongeveer 100 euro lager. Dat is het gevolg van de sterk gedaalde intrestvoet: in het voorbeeld van 3,5% in 2014 naar 2,75% in 2015. 

Als het krediet een looptijd heeft van 25 jaar, doet de lage rente de kredietnemer maar liefst 30.000 euro besparen. Deze besparing compenseert het verlies aan woonbonus. De totale kost van een nieuwe woning ligt daardoor op 25 jaar zelfs iets lager dan voorheen. 

De VCB raadt dan ook iedereen die over voldoende eigen middelen beschikt, aan om nu de bouwplannen te realiseren en van de historische lage rente gebruik te maken. Een nieuwe woning heeft bovendien als maximaal E-peil 60. Op die manier is de ontlener bijkomend beschermd tegen een toekomstige stijging van de energieprijzen.