Press room

Enquête van VCB en Livios wijst op belang van grote eigen inbreng bij bouwers

Geen overwaardering van woningprijzen: aangepast kredietbeleid vereist 

Wie concrete bouwplannen heeft, beschikt doorgaans over belangrijke eigen middelen en over bouwgrond. Dat is gebleken uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in samenwerking met Livios bij gezinnen die op het punt staan te bouwen. Zo beschikt 73% over de vereiste 20% eigen middelen om een gemiddeld woningbouwproject te starten. Die kunnen voluit gebruik maken van de historisch lage hypothecaire rente. Volgens de VCB moeten ook gezinnen die minder eigen inbreng kunnen leveren, daar nu gebruik van kunnen maken. Maar dan moeten de banken minder eigen inbreng eisen. Dat moet kunnen want onlangs heeft de Nationale Bank gesteld dat de vastgoedprijzen in België niet overgewaardeerd zijn.  

Uit de enquête van de VCB en Livios blijkt dat 71% van de bouwers over meer dan 80.000 euro eigen middelen beschikt en 59% zelfs over meer dan 100.000 euro. In belangrijke mate deden zij daarvoor een beroep op familie. Ongeveer 35% van de ondervraagden spaarde de eigen middelen bij elkaar op eigen kracht maar 65% kreeg geld of bouwgrond van familie. Slechts 11% van de ondervraagden heeft minder dan 20.000 euro eigen middelen. Dit toont aan dat het momenteel moeilijk is om zonder voldoende eigen kapitaal een woningbouwproject te starten.  

De tijd dat banken zonder problemen de volledige waarde van een woning willen lenen is immers al enkele jaren voorbij. De voorbije jaren heeft de Nationale Bank er bij de hypotheekverleners op aangedrongen extra waarborgen te eisen. Doorgaans vragen zij nu 20% eigen inbreng. Dit beïnvloedt het profiel van de gemiddelde bouwer. Wie nu bouwt, heeft meestal een ruime buffer. De VCB heeft berekend dat 73% van de ondervraagden de vereiste 20% eigen inbreng realiseert. Zij kunnen zelfs overwegen om verder te gaan in energiebesparing dan wettelijk is vereist. Zelfs om een grotere E30-woning te bouwen, hebben 70% van de bouwers voldoende eigen middelen om de financiering rond te krijgen. 

Volgens een enquête die de VCB eerder deed bij haar leden is de meest voorkomende reden waarom potentiële bouwers moeten afhaken een gebrek aan eigen middelen. Wie wil bouwen en weinig spaargeld heeft, moet nu noodgedwongen nog enkele jaren verder sparen. Maar de Nationale Bank is onlangs zelf ook tot het besluit gekomen dat de woningmarkt in evenwicht is. Enkele jaren geleden sprak de Nationale Bank nog over een overwaardering van de woningprijzen. Daarvan is vandaag geen sprake meer.  

De VCB dringt er dan ook op aan dat de Nationale Bank op korte termijn aan de banken het signaal geeft dat zij van kandidaat-bouwers minder eigen inbreng moeten eisen en dat zij een groter deel van het kapitaal kunnen lenen zonder extra risico’s te nemen. Het jaar 2015 is een uitzonderlijk goed jaar om een bouw te starten. Door de lage rente kunnen gezinnen al snel enkele tienduizenden euro’s aan rentebetalingen uitsparen. Met een minder restrictief kredietbeleid zullen meer gezinnen hiervan gebruik kunnen maken. Dit zal op haar beurt de activiteit in de nieuwbouwsector opnieuw aanzwengelen.