Press room

Geen overwaardering Belgische huizenprijzen volgens Nationale Bank

VCB dringt aan op aangepast hypothecair kredietbeleid

De Nationale Bank stelt nu dat de woningmarkt in evenwicht is en dat er geen sprake is van overwaardering. Daarom vraagt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dat de Nationale Bank haar oproep tot strengere kredietvoorwaarden van een paar jaar geleden intrekt en dat de banken als gevolg daarvan hun kredietbeleid aanpassen. De hypothecaire rente ligt op dit ogenblik bijzonder laag. Een maximaal aantal gezinnen moet hiervan gebruik kunnen maken. Maar door het huidige te strenge kredietbeleid en de te hoge eigen inbreng die banken vragen, vallen teveel kandidaat-bouwers uit de boot.

Enkele jaren geleden stelde de Nationale Bank nog dat Belgische huizenprijzen tot 15% overgewaardeerd zouden zijn. In deze context drong de Nationale Bank er in 2012 en 2013 op aan dat banken voorzichtiger zouden omgaan met het verstrekken van hypothecaire kredieten. De Belgische banken gaven gehoor aan deze oproep en vroegen een grotere eigen inbreng van hun klanten en kortten de termijnen van de hypothecaire kredieten in. Een eigen inbreng van 20% is de regel geworden. Een hypothecair krediet met een looptijd langer dan 25 jaar is vandaag een zeldzaamheid geworden.

Deze verstrenging van het kredietbeleid maakt het voor bouwers en verbouwers moeilijk om hun bouwproject te financieren. Zelfs al beschikken zij over voldoende terugbetalingscapaciteit, dan nog kunnen zij vaak moeilijk een lening krijgen omdat zij niet altijd van bij het begin voldoende eigen middelen op tafel kunnen leggen. Vooral voor nieuwbouw is dit een probleem. Een nieuwe woning moet aan strenge energie-eisen voldoen. De initiële aankoopkost voor zo’n woning ligt dan ook hoger. Op die manier zetten gezinnen minder snel de stap naar nieuwbouw ook als deze investering omwille van de lage energiefactuur zeer rendabel is.

Op dit ogenblik zijn er dus teveel gezinnen die op basis van hun inkomen een lening kunnen aflossen maar niet in staat zijn voldoende eigen middelen in te brengen. Volgens de VCB moet elk gezin dat een nieuwe woning kan afbetalen, effectief van de huidige lage hypotheekrente gebruik kunnen maken. De VCB hoopt dat de banken op basis van de nieuwe bevindingen van de Nationale Bank snel minder eigen inbreng zullen eisen en daardoor meer gezinnen zullen toelaten gebruik te maken van de lage rente. Dit zal aan de bouw van woningen een belangrijke nieuwe stimulans geven.