Press room

Relatief hoog aantal vergunningen voor nieuwe woningen en gebouwen in West-Vlaanderen

Wegenbouwers hard te lijden onder dalende gemeentelijke investeringen 

In West-Vlaanderen werd in 2014 een relatief hoog aantal vergunningen voor nieuwe huizen en flats afgeleverd. Dat was vooral het gevolg van een tijdelijke piek aan toegekende vergunningen in het voorjaar. Zo is een reserve aan woningbouwprojecten ontstaan die in de loop van de volgende jaren wordt gerealiseerd. Het vergund volume voor niet-woongebouwen lag in West-Vlaanderen in 2014 eveneens hoger dan in 2013. Op deze markt zou de activiteit pas rond 2017 terugvallen. Wegenbouwers daarentegen zijn pessimistischer dan ooit. Die hebben hard te lijden onder de fors gedaalde investeringen van de West-Vlaamse gemeenten. Toch blijft de Confederatie Bouw West-Vlaanderen positief gestemd over de toekomstige evolutie van de bouwactiviteit. 

In 2014 is in Vlaanderen het aantal vergunningen voor nieuwe flats met 27% gestegen en voor nieuwe huizen met 22% in vergelijking met 2013. Dat blijkt uit de statistieken voor de eerste negen maanden. Voor West-Vlaanderen was de toename nog flagranter: +51% voor nieuwe flats en +57% voor nieuwe huizen.  

De hogere cijfers voor de eerste negen maanden verbergen echter belangrijke schommelingen per maand. In West-Vlaanderen piekte het aantal vergunningen voor nieuwe huizen in maart 2014 tot 995. Maar van mei tot en met augustus viel het aantal terug tot nog maar een 150-tal per maand. Voor nieuwe flats in West-Vlaanderen piekte het aantal vergunningen tot 1.371 in april vorig jaar. Daarna daalde het aantal vergunningen tot een 200-tal in juni en juli. 

Woningbouw anticipeert op strengere energie-eisen

Uit deze cijfers blijkt dat West-Vlaanderen nog massaler heeft geanticipeerd dan andere provincies op het hogere maximaal E-peil en het verplicht aandeel hernieuwbare energie die vanaf 2014 in voege traden. Om die reden werden tal van vergunningsaanvragen vervroegd ingediend. Nog meer dan in andere provincies hebben bouwbedrijven daardoor een reserve aan woningen opgebouwd waarvoor lagere energie-eisen gelden en die dus goedkoper zijn. Die gaan niet allemaal nu worden gebouwd. Nadat een vergunning is toegekend, kan men daar nog minstens twee jaar gebruik van maken. 

Positief voor de verdere evolutie van de woningbouw is de zeer lage hypothecaire rentevoet. Recente prognoses geven bovendien aan dat het aantal gezinnen in West-Vlaanderen van nu tot 2030 zal stijgen met ongeveer 28.000. De woningvoorraad zal daardoor met evenveel eenheden moeten toenemen. Bovendien is er het stijgend succes van de verzekering gewaarborgd wonen waardoor ontleners beschermd zijn tegen inkomensverlies. Maar een belangrijk knelpunt is nog dat banken voor een hypothecaire lening 20% eigen inbreng vragen. De Confederatie Bouw wil dat de Vlaamse overheid de helft van deze inbreng dekt met een verzekering. Dit voorstel moet dit jaar in overleg met de banken en de Vlaamse overheid verder worden uitgewerkt.

Hoge activiteitsgraad in niet-woongebouwsector

Op basis van de cijfers voor de eerste negen maanden lag het vergund volume voor niet-woongebouwen in Vlaanderen in 2014 7% hoger dan in 2013 en in West-Vlaanderen maar liefst 34% hoger. Niet-woongebouwen zijn onder meer kantoor-, industrie- en handelsgebouwen. Dit heeft onder meer te maken met het belangrijk volume van schoolgebouwen dat nog in 2014 werd gegund voor de uitvoering van het programma Scholen van Morgen. Dit programma verloopt nu op kruissnelheid. Tegelijk is momenteel in West-Vlaanderen een aantal zeer grote ziekenhuisprojecten in opbouw.  De afwerking van deze projecten zal nog een paar jaar duren. Maar voorlopig is er geen uitzicht op programma’s die daarna zullen komen. Vanaf 2017 dreigt de bouwactiviteit op deze markt stil te vallen. 
 

Terugval van gemeentelijke investeringen 

Tenslotte is er de markt van de wegen- en infrastructuurwerken. Die zijn in belangrijke mate het slachtoffer van de fors gedaalde investeringen van de gemeenten.  

In 2013 lag het aantal aanbestedingsberichten van de West-Vlaamse gemeenten 43% lager dan in het pre-electorale jaar 2011. In 2014 stegen ze opnieuw met 11%. Maar dat is onvoldoende om de achteruitgang van 2011 tot 2013 goed te maken. Op basis van de cijfers van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten zakt het investeringsbudget van de vier centrumsteden samen (Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare) van 228 miljoen euro in 2014 naar 80 miljoen euro in 2019 en van de kleinere West-Vlaamse steden tijdens dezelfde periode van 156 miljoen euro tot nog maar 33 miljoen euro.

Voor deze sector hoopt de Confederatie Bouw dat het Vlaamse Gewest zijn investeringsbudget minstens op peil houdt en liefst nog verhoogt. De laatste jaren investeerde het Vlaamse Gewest voor alle provincies samen ongeveer 700 miljoen euro in wegeninfrastructuur. Als nu ook deze opdrachtgever het laat afweten, zal het orderboek van de wegenbouwers nog leger worden dan het nu al is.

Al bij al blijft de Confederatie Bouw West-Vlaanderen positief gestemd. Eric Vandewiele, voorzitter van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen: “In 2015 is nog sprake van een lichte krimp in de bouwproductie die vooral wordt veroorzaakt door een sterke terugval in de bouw van nieuwe woningen. Maar in de periode daarna zal de nieuwbouw van woningen juist in hoge mate de heropleving van de sector bepalen. Volgens prognoses zullen andere sectoren meegroeien en voor hernieuwde activiteit zorgen”.

=> Bekijk ook de filmpjes met Eric Vandewiele, voorzitter Confederatie West-Vlaanderen, en de gebroeders Tack, laureaten van de jonge Vlaamse aannemer en zaakvoerders van Growebo.

=> Raadpleeg hieronder (pdf) de statistieken voor de bouw in West-Vlaanderen.