Press room

Bouw stevent af op recordaantal faillissementen in 2013

Langdurige winter en aflatende markten doen steeds meer bouwfirma's de das om

Zopas is het aantal faillissementen voor de maand september bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat voor de eerste drie kwartalen van 2013 het aantal faillissementen in de Vlaamse bouw met 13% is toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Die toename komt bovenop de stijging van het aantal faillissementen met 17% in 2012 in vergelijking met 2011. Dat betekent telkens ongeveer honderd faillissementen extra in vergelijking met het jaar voordien. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vreest dat als de overheid niet snel bouwrelancemaatregelen neemt de situatie verder dreigt te verslechteren met belangrijk jobverlies tot gevolg. In juli van dit jaar telde de Vlaamse bouw al ongeveer 3.000 minder bouwarbeiders dan vier jaar geleden.

De VCB wijdt het recordaantal faillissementen waar de Vlaamse bouw dit jaar op afstevent, aan meerdere factoren. Zo is gebleken uit een analyse van de aanbestedingsberichten die de VCB heeft uitgevoerd dat de gemeentelijke aanbestedingen dit jaar met circa 40% zijn gedaald in vergelijking met het verkiezingsjaar 2012. Tegelijk gaan ook de woning- en de niet-woongebouwenmarkt erop achteruit. Tijdens het eerste semester van 2013 werden 14% minder huizen vergund en werd voor 6% minder volume aan kantoor-, industrie- en handelsgebouwen vergund dan tijdens het eerste semester van 2012. Tegelijk bleven de andere markten, zoals de bouw van nieuwe flats en de grondige renovatie van bestaande woningen, grotendeels status-quo.

Door de uitzonderlijk lange winter en de vertraging die de werken en daardoor ook de betalingen hebben opgelopen, werden de bouwbedrijven met bijkomende liquiditeitsproblemen geconfronteerd.

De golf aan faillissementen in de bouw treft trouwens al de Vlaamse provincies maar het meest West-Vlaanderen. Daar lag het aantal faillissementen in 2011 nog relatief laag. Tijdens de eerste negen maanden van 2011 gingen in West-Vlaanderen amper een 60-tal bouwbedrijven failliet. Tijdens de eerste negen maanden van 2013 waren dat er ongeveer 130. In de provincie Antwerpen bevond het aantal faillissement zich reeds in 2011 op een relatief hoog niveau met bijna 200 tijdens de eerste negen maanden. In die provincie zat men voor de eerste negen maanden van dit jaar aan circa 230 bouwfaillissementen.

Grafiek: evolutie aantal bouwfaillissementen voor eerste 9 maanden van elk jaar

Tabel: evolutie bouwfaillissementen per provincie voor eerste 9 maanden