Initiatieven

Spin-offs

 • Vlisog vzw

  Op weg naar gestructureerd gebouwenonderhoud.

 • BEM II

  Investeringsmaatschappij voor vastgoedprojecten in Centraal- en Oost-Europa.

 • Grondbank

  Ondersteuning van alle actoren bij grondverzet, aflevering bodembeheerrapporten en oplossingen voor praktische problemen bij grondwerken.

 • Immoterrae

  Begeleiding van saneringsprojecten in de bouw. Zij bundelt de knowhow die nodig is in de bouwsector met de vereiste technische en reglementaire expertise om milieu- en bodemdossiers te doorgronden en te begeleiden.

 • Tracimat

  Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie. Daardoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval.