In de kijker

Herzieningsformule elektriciteitswerken in gebouwen

Nieuw: een guideline voor de prijsherzieningsformule voor elektriciteitswerken in gebouwen. Vroeger hanteerden overheden vaak uiteenlopende, onaangepaste formules. De guideline geeft nu een instructie aan aanbestedende overheden om in de bestekken voor deze werken een gepaste prijsherzieningsformule te hanteren. Dit moet leiden tot een herziening die de economische realiteit van elektriciteitswerken in gebouwen weerspiegelt. Het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten keurde de guideline goed.