In de kijker

Nieuwe CBO-oproep voor 60 miljoen €

De VMSW lanceert een nieuwe CBO-procedure voor 60 miljoen €. Private ontwikkelaars krijgen daardoor extra kansen om mee sociale woningen te realiseren.

De zogenaamde CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten) stelt private ontwikkelaars in staat vrijwillig private gronden in te brengen voor de bouw van sociale woningen. Bij vorige oproepen trok de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) hiervoor 25 miljoen € uit. Voor de negende oproep is 60 miljoen € beschikbaar. 

In het kader van de CBO-procedure kunnen private ontwikkelaars een totaalproject voorstellen. Zij zijn daarbij verantwoordelijk voor zowel de inbreng van gronden als voor de opmaak van het (voor)ontwerp, alle vergunningen en de bouw van het project. Zij kunnen projecten indienen op locaties in heel Vlaanderen waarvoor sociale huisvestingsmaatschappijen zich kandidaat stelden.  

De procedure bestaat uit drie fasen. Eerst is er de kandidatuurstelling en de indiening van een sitevoorstel. Daarop volgt de indiening van een uitgetekend voorontwerp met materiaalbeschrijvingen, de grondprijs en de bouwprijs per vierkante meter. Tenslotte volgt een onderhandelingsprocedure over de kostprijs met daarna de opmaak van het uitvoeringsdossier. Als dat is goedgekeurd, verkoopt de ontwikkelaar de grond aan de sociale huisvestingsmaatschappij en sluit deze de opdracht. 

Ontwikkelaars hebben tot 15 oktober de tijd om een sitevoorstel in te dienen. De start van de bouwwerken is gepland voor begin 2016.

Meer weten