In de kijker

Digitale planafhandeling krijgt vorm

Op 25 maart werd het instrument KLIP Digitaal officieel voorgesteld. Dankzij dit nieuwe instrument zal via het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) niet alleen de planaanvraag maar ook de planafhandeling op een digitale manier kunnen verlopen.

Om KLIP Digitaal mogelijk te maken heeft het Vlaams parlement op 8 januari 2014 het KLIP-decreet gewijzigd. De voornaamste wijziging is dat in de digitale fase naast de planaanvraag ook de planafhandeling via het KLIP zal verlopen. In de digitale fase van het KLIP wordt een planaanvraag wel betalend. Een planaanvraag zal € 10 kosten. Maar tegelijk wordt uitgegaan van een administratieve kostenverlaging met 80%. Door de bijkomende automatisatiemogelijkheden die KLIP Digitaal biedt, wordt de standaardtermijn voor de planafhandeling gehalveerd van 15 tot 7 werkdagen. De streefdatum voor de verplichting tot digitale uitwisseling van kabel- en leidinginformatie via het KLIP is 1 januari 2016.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw biedt KLIP Digitaal de volgende voordelen: een gebundelde aanlevering van plannen bij de aannemers in plaats van in aparte enveloppes, een overzichtelijke aanlevering op dezelfde schaal, met dezelfde symbolen en met dezelfde achtergrond, met name het Grootschalig Referentiebestand (GRB), en de mogelijkheid voor bouwbedrijven om de ontvangen plannen rechtstreeks in hun Autocad- of andere tekenprogramma’s te integreren.

Meer weten?