In de kijker

Vlaamse regering drijft investeringen op

Dit jaar investeert de Vlaamse regering 375 miljoen euro meer dan vorig jaar in openbare werken. Dat werd bekend gemaakt tijdens het rechtstreeks overleg van de Vlaamse Confederatie Bouw met de Vlaamse regering in het Vlaams Bouwoverlegcomité op 10 maart.  

Dat betekent dat het totale investeringsbudget in 2014 oploopt tot bijna vier miljard euro. Bovendien worden voor de herinrichting van gevaarlijke verkeerspunten dit jaar nog circa 190 miljoen euro openstaande kredieten uit voorgaande jaren vastgelegd.

Binnenkort ontvangen de gemeenten een omzendbrief die hen ertoe aanspoort de saneringsbijdrage maximaal aan te wenden voor investeringen in het rioleringsnetwerk. Over de problematische bestekken voor het PPS-programma Scholen van Morgen werd overleg beloofd met gedelegeerd bouwheer AG Real Estate. Het Vlaams Vastgoedforum moet uitmaken of voor overheidsgebouwen het standaardbestek noodzakelijk is dat de VCB heeft bepleit.

Voor een meer gestandaardiseerde toepassing van PPS door de lokale besturen verwees de regering naar de 'guideline' die het Vlaams Samenwerkingsforum voor Overheidsopdrachten momenteel aan het uitwerken is. Bij de voorstellen van de sector om sociale dumping tegen te gaan verwees de regering naar de onlangs goedgekeurde conceptnota over het voorkomen van fraude en misbruiken bij overheidsopdrachten. Nog tegen eind maart komt er een omzendbrief over de concrete gevolgen van de vernietiging van het grond- en pandendecreet zodat lokale besturen weten hoe zij hierop moeten reageren.

Klik onderstaande link aan en ontdek het volledige VCB-standpunt (zie pdf hieronder)