In de kijker

VCB publiceert memorandum voor Vlaamse partijen

In 2014 vinden verkiezingen voor het Vlaams parlement plaats. De VCB vraagt in een memorandum aan de Vlaamse partijen voor de bouw-, milieu- en energiebeleid een relancebeleid. Deze cluster die ongeveer 25% van het BBP vertegenwoordigt, is in staat om de Vlaamse economie opnieuw te doen groeien. Het memorandum bevat een aantal concrete eisen op het vlak van investeringen, energie, wonen, ruimtelijke ordening, leefmilieu, innovatie en opleiding en met betrekking tot het regeringsbeleid in het algemeen.

Lees meer