In de kijker

VCB brengt verkiezingsmemorandum over wonen

De woonproblematiek wordt ongetwijfeld een van de belangrijkste verkiezingsthema's. Vandaar dat de VCB besloten heeft een apart verkiezingsmemorandum aan deze problematiek te wijden. Hoe het fors groeiend aantal gezinnen opvangen? Hoe ervoor zorgen dat wonen betaalbaar is voor een maximaal aantal Vlamingen? Hoe ruimte scheppen voor wonen? Wat doen met het bestaand woningpatrimonium. Op al deze terreinen formuleert de VCB in haar woonmemorandum een aantal concrete voorstellen.