In de kijker

Het asbestcharter voor dakaannemers: een engagement voor het correct en veilig verwijderen van asbest

Waarom een asbestcharter?

In Vlaanderen werd tot 2001 volop asbest gebruikt in meer dan 3500 toepassingen. Voor woningen met een bouwjaar voor 2001 is de kans groter dan 90 % dat deze één of meerdere toepassingen met asbest bevatten. Asbesthoudende dak- en gevelbekleding is de meest voorkomende toepassing.

asbestcijfers.jpg

Dakaannemers komen dus heel vaak in aanraking met asbest bij bouw‐ en renovatiewerken. Asbest op een correcte en veilige manier verwijderen is dan ook essentieel, voor de bewoners van het huis, de buren en de omgeving, maar ook voor de dakwerkers zelf. 

OVAM heeft, samen met de dakaannemers, een “Code van goede praktijk VEILIG WERKEN MET ASBESTDAKEN EN -GEVELS” opgesteld rond het veilig verwijderen van asbest. 

Door de ondertekening van het asbestcharter engageren dakaannemers zich om deze Code van Goede Praktijk na te leven en sensibiliserend op te treden naar de klant. 

Ondertekenaars van het asbestcharter

De dakaannemers die het asbestcharter ondertekend hebben, kan u binnenkort terug vinden via de website Build Your Home

Premie voor verwijdering van asbestdaken en -gevels

Vanaf 2021 kan u wanneer u in uw woning dak- of gevelisolatie laat plaatsen en tegelijkertijd asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen, een extra premie ontvangen. De extra ondersteuning is per vierkante meter.

De verwijdering van de asbesthoudende dak- of gevelbekleding of asbesthoudende onderdakplaten moet gebeuren door een aannemer die verklaart het asbest verwijderd te hebben volgens bovengenoemde Code van Goede Praktijk of die lid is van het asbestcharter. 

  • Herbekijk hier het webinar over de energiepremie en de gekoppelde premie asbestverwijdering.
  • Raadpleeg hier de presentatie van OVAM uit dit webinar.