In de kijker

Cybersecurity-verbetertrajecten voor bouwbedrijven

Ransomware , phishing mails, virussen, … Vlaamse bedrijven worden dagelijks online bedreigd. Hoe werkt jouw onderneming digitaal in alle veiligheid? Welke oplossingen kunnen bijdragen aan een veilige digitale werkomgeving Cyberveiligheid is één van de voornaamste onderdelen geworden van het digitaliseringstraject van een bouwonderneming. 

Vlaamse overheid ondersteunt 

Daarom zet de Vlaamse overheid, via het Departement EWI en VLAIO, in op bijkomende ondersteuning via cybersecurity-verbetertrajecten voor kmo’s en via diverse opleidings- en sensibiliseringsmogelijkheden voor het brede publiek. Meer weten?

Met het aanbod binnen de cybersecurity verbetertrajecten geeft de Vlaamse overheid steun voor het inkopen van extern advies en begeleiding die je nodig hebt om een succesvolle groei te maken in de cybersecurity maturiteit van jouw bedrijf. Je werkt hiervoor samen met één van de negen geselecteerde dienstverleners. Het dienstenaanbod wordt aangeboden onder de vorm van basispakketten en uitbreidingspakketten die verdere verdieping toelaten. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Welke domeinen komen aan bod?

Maak nu werk van de cyberveiligheid van je bouwbedrijf. In het traject en bijbehorende  dienstverlening wordt de nadruk gelegd op vijf categorieën waarin verbetering kan gerealiseerd worden:

  • Technologiedomeinen om te beschermen
  • Management van gebruikers, authenticatie en toegang
  • Het maken van nieuwe digitale producten en diensten optimaliseren
  • het  geven van opleiding aan de medewerkers en organisatie weerbaar maken
  • Het voorbereiden op het (on)waarschijnlijke : uitdagende events en incidenten

Het Agentschap ontwikkelde  het“ Raamwerk Cybersecurity”  :  Via een checklist kan een bouwbedrijf de doelstellingen  van hun cybersecurity in  deze vijf categorieën indelen en kunnen ze hun prioriteiten stellen in functie van hun sterktes en zwaktes. Meer weten?

In 3 stappen naar betere cybersecurity

Een verbeteringstraject neemt de vorm aan van een diepgaand individueel begeleidingstraject op maat dat standaard bestaat uit deze 3 stappen:

  1. Een grondige (technische) analyse van de cybersecurity maturiteit van de onderneming.
  2. De opmaak van een actieplan waarmee het bedrijf een grote stap vooruit kan zetten inzake cyberveiligheid.
  3. Ruimte voor advies/begeleiding bij het oplossen van de vastgestelde prioritaire veiligheidsproblemen.

Aan de slag

De diensten in het kader van dit raamcontract zijn gericht op kmo’s met een business-kritische hoeveelheid aan IT-architectuur, software of verbonden IoT-systemen (IoT= Internet of Things). De dienstverlener zal tijdens een intakegesprek steeds met jou nagaan of je bedrijf hieraan voldoet. De dienstverlening is hierbij vooral gericht op het ondersteunen van deze kmo’s waar nog een sterke groei inzake cyberveiligheid kan gerealiseerd worden.  De omvang van de begeleidingstrajecten wordt bepaald in functie van de geïdentificeerde noden van de onderneming. Een traject heeft hierbij een kostprijs tussen de € 25.000 en € 50.000 (exclusief btw) . De toetredingvoorwaarden vind je hier terug.

>>> Voor meer info stuur een mail naar Peter Van Damme , Project Coordinator Algemene Digitalisering voor de Bouw via  peter.vandamme@vcb.be 

Een intiatief van

logo-vlaio.jpg