In de kijker

Herbekijk webinar over duurzaam betonherstel

Bijna 300 deelnemers voor webinar over duurzaam betonherstel 

Corona woedt, maar belangrijke projecten kunnen het zich niet permitteren om stil te vallen. Dat geldt onder meer voor het project Duurzaam Betonherstel, dat een druk bijgewoond webinar organiseerde.  

>>> Klik hier om deze webinar te herbekijken

Webinar

Om de kennis over duurzaam betonherstel bij alle betrokken partijen naar een hoger niveau te tillen, organiseerde de Vlaamse Confederatie Bouw op 7 mei een live webinar. Het was een onderdeel van het project Duurzaam Betonherstel, dat gesteund wordt door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. In de digitale zaal zat heel wat volk: maar liefst 292 personen schreven zich in voor de sessie van anderhalf uur. De sprekers :

  • Tim Van Helden van de Vlaamse Confederatie Bouw opende het webinar en leidde het in goede banen. Er waren vier sprekers uitgenodigd, die elk een uiteenzetting van een kwartier gaven.
  • Bram Dooms, adjunct labohoofd van het labo Betontechnologie bij het WTCB. Hij lichtte de basisprincipes voor een duurzaam betonherstel toe.
  • Steven Van den Wyngaert van BASF Master Builders aan het woord. Hij legde het verschil uit tussen patch repair/alleenstaand product ten opzichte van een compleet reparatiesysteem.
  • Michaël Martens van het Geelse aannemersbedrijf Renotec gaf tips en tricks voor voorschrijvers, gebruikers en aannemers.
  • Bert Kriekemans van Fortius het gehad over de levensduurverlenging van betonreparaties bij chloride verontreinigde betonconstructies door middel van opofferanodes.  

De bedoeling is dat er binnenkort opnieuw een webinar wordt georganiseerd over deze thematiek.

Achtergrondinfo

Betonherstellingen komen steeds meer voor. De bouw van bruggen en tunnels kende in Vlaanderen een piek in de jaren 1970. In de meeste gevallen werd hiervoor gewapend en voorgespannen beton gebruikt. Heel wat van die structuren naderen intussen het einde van hun levensduur en beginnen tekenen van veroudering te vertonen.  

De VRT pakte onlangs uit met eigen onderzoek. Daaruit bleek dat zeker één op de vijf bruggen in Vlaanderen en Brussel in het beheer van het Gewest, gerenoveerd moet worden. In de media verschijnen soms berichten over vallende brokstukken. Maar Vlaanderen telt bijna 6000 bruggen en meer dan 600 tunnels, en de overheid is dus verplicht keuzes te maken en prioriteiten te stellen.  

Overigens: niet alleen grote constructies zoals bruggen, tunnels of de koeltorens maar ook heel wat appartementsgebouwen beginnen betonschade te vertonen. Dat is niet altijd een kwestie van leeftijd. Er werden ook ontwerp- en uitvoeringsfouten begaan.  

Specialist?

Betonherstellingen zijn vaak een onderdeel van een groter bouwproject, en de betrokken bedrijven zijn daarin niet altijd gespecialiseerd. Voor duurzaam resultaat is nochtans heel wat deskundigheid vereist. 

In grote lijnen doorloopt een betonherstelling drie fasen: de diagnose van de toestand, de keuze van de herstelmethode(n) en de uitvoering van de herstellingswerken. De kwaliteit en de duurzaamheid van de herstelling hangen in grote mate af van de goede benadering en uitvoering van elk van deze fasen afzonderlijk, maar ook van hun onderlinge afstemming. 

Wilt u meer weten over dit project? Stuur een e-mail naar tim.vanhelden@vcb.be

Projectpartners

partners.jpg