In de kijker

Ook Vlaamse ministers ondertekenden ESCO-charter

De Vlaamse Confederatie Bouw en VEB (Vlaams Energiebedrijf) hebben in onderling overleg een charter uitgewerkt over de uitvoering van energieprestatiecontracten (EPC’s) door ESCO’s (Energy Service Companies). Zij stelden in de praktijk vast dat EPC-contracten in Vlaanderen slechts met mondjesmaat doorgang vonden. Het ESCO-charter dat VCB en VEB samen uitwerkten, moet een leidraad zijn voor de verschillende overheden die een ESCO-formule wensen toe te passen. 

Dankzij het ESCO-charter krijgen de overheden voor de opmaak van hun dossier een aantal principes mee die zullen bijdragen tot een succesvol aanbestedingsproject. Het is belangrijk dat buiten de specifiek bevoegde minister (Philippe Muyters) al de andere ministers van de vorige Vlaamse regering voor hun bevoegdheid nog op de valreep het ESCO-charter mee hebben ondertekend.

>> Lees het ondertekende exemplaar.