In de kijker

Bestel gratis VCB-visierapport 2015 over doorbraken

Het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw voor 2015 met als titel ‘Doorbraken’ gaat dieper in op volgende maatschappelijke uitdagingen waarin de bouw een cruciale rol vervult: materialen, energie, water, mobiliteit, wonen en bebouwde ruimte en een co-creatieve overheid. Het rapport beschrijft ook in welke mate de bouw meegaat met innovatieve bedrijfsprocessen zoals digitalisering en automatisering. Het rapport wordt gratis opgestuurd.

=> Bestel hier

Dit kwam tot stand met medewerking van WTCB.

partners.jpg