In de kijker

74 gevaarlijke verkeerspunten wachten nog op aanpassing

De Vlaamse regering wil gevaarlijke verkeerspunten aanpakken. Intussen zijn al 40 projecten aanbesteed. 34 projecten zitten in de ontwerpfase. In een recent parlementair antwoord heeft minister Weyts de lijst van de resterende gevaarlijke punten meegedeeld met hun gewogen prioriteitswaarde. Hoe hoger het getal, des te dringender is de aanpak. De timing wordt ook beïnvloed door de vordering van onteigeningen, de moeilijkheidsgraad om rond het ontwerp een consensus te vinden en de interactie met andere projecten in de buurt.