In de kijker

Natuurtechnische milieubouw opnemen in bestekken

De Vlaamse overheid heeft een brochure gepubliceerd die natuurtechnische milieubouw (NTMB) en het opnemen ervan in een bestek toelicht. NTMB-materialen zijn levende of biodegradeerbare materialen. Werken met levende materialen vergt enkele specifieke aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld plaatsing gedurende de juiste periode, tijdige bestelling voor planten die opgekweekt dienen te worden, zorg na plaatsing tot de natuur het overneemt enz. Daartoe kan een NTMB-certificaat behaald worden.

=> Ontdek de brochure