In de kijker


 • Radio 2 pakt uit met dames in de bouw en #WERFze
  Van 1 tot en met 5 maart kon je dagelijks dames in de bouw aan het woord horen en zien in het programma Spits op radio 2. Vrouwen die als stenenrestaurator, veiligheidscoördinatrice en wegenbouwarbeidster...
 • Cybersecurity-verbetertrajecten voor bouwbedrijven
  Ransomware , phishing mails, virussen, … Vlaamse bedrijven worden dagelijks online bedreigd. Hoe werkt jouw onderneming digitaal in alle veiligheid? Welke oplossingen kunnen bijdragen aan een veilige digitale...
 • Tools voor een Coronaveilige bouwplaats
  Marktonderzoek door de VCB De Vlaamse Confederatie Bouw heeft voor je onderzocht welke technische middelen er op de markt zijn om bouwplaatsen corona-veilig te maken. Je vindt ze in een brochure terug...
 • Vacature - Adviseur Mobiliteit
  Voor de uitbreiding van haar team kijkt de Vlaamse Confederatie Bouw momenteel uit naar een (m/v):   Adviseur Mobiliteit met brede interesse in duurzaamheid en technologie binnen de bouwsector Missie...
 • Herbekijk webinar over duurzaam betonherstel
  Bijna 300 deelnemers voor webinar over duurzaam betonherstel  Corona woedt, maar belangrijke projecten kunnen het zich niet permitteren om stil te vallen. Dat geldt onder meer voor het project Duurzaam...
 • Coronavirus (Covid-19) - Wat u moet weten
  We ontvangen heel wat vragen van bouwondernemingen over de concrete aanpak van deze crisis. Via onderstaande link vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen samengevat in enkele rubrieken.  >>>...
 • Vacature - Adviseur Omgevingsrecht en Beleid
  Voor de versterking van haar team kijkt de Vlaamse Confederatie Bouw momenteel uit naar een (m/v): Adviseur Omgevingsrecht en Beleid Senior jurist met brede interesse in de bouwsector Functieomschrijving...
 • Ook Vlaamse ministers ondertekenden ESCO-charter
  De Vlaamse Confederatie Bouw en VEB (Vlaams Energiebedrijf) hebben in onderling overleg een charter uitgewerkt over de uitvoering van energieprestatiecontracten (EPC’s) door ESCO’s (Energy Service Companies)....
 • Green Deal Circulair Bouwen ook voor u
  Wilt u meer leren over het hergebruik van producten en materialen en over het minimaliseren van restafval? Wil u via een pilootproject experimenteren? Bent u bereid eigen ervaringen te delen? Dan helpt...
 • BRICS lanceert lerend netwerk met focus op Frankrijk
  De Franse markt mag dan al zeer aantrekkelijk zijn door zijn nabijheid en omvang, vanzelfsprekend is zakendoen bij onze zuiderburen niet. Hebt u de ambitie om het groeipotentieel van uw onderneming op...
 • VCB zoekt renovatieprojecten
  De Vlaamse Confederatie Bouw ontwikkelde in samenwerking met het WTCB een tool, de ReCalculator. Om deze tool in de praktijk te testen zijn we op zoek naar renovatieprojecten.   Wat zoeken we ? Bij voorkeur...
 • Opleiding Tracimat deskundige
  Voor sloop- en afbraakwerken veranderen de spelregels. De tracering van bouw- en sloopafval & bijgevolg de kwaliteitsgarantie voor de verwerker is al geruime tijd een knelpunt binnen de sector. Samen...
 • VCB helpt u met E-facturatie
  Sinds 1 januari 2017 heeft de Vlaamse overheid elektronische facturatie als standaardprocedure ingesteld. Stelselmatig vermelden nieuwe bestekken dat enkel e-facturen aanvaard worden. Daarom heeft de Vlaamse...
 • Ontdek VCB-blog: ruimte voor mensen
  Waar en hoe zullen Vlamingen wonen in de toekomst? Dat ligt momenteel op tafel. De krijtlijnen van het beleid van de Vlaamse regering dat stilaan vorm krijgt, doen een aantal verschuivingen vermoeden....
 • Opleiding: binnenmuurisolatie
  Vanaf 1 januari 2017 wordt de isolatie van een muur via de binnenzijde ondersteunt door een premie. De werken moeten echter worden begeleid door een architect of de werken dienen uitgevoerd te worden door...
 • Vacature outplacement consultant
  Voor de uitbreiding van haar afdeling FIBS kijkt de Vlaamse Confederatie Bouw momenteel uit naar een (m/v): outplacement consultant, met interesse voor de bouwsector. FIBS maakt deel uit van de VCB en...
 • Inschrijven voor nieuwe BRICS-groepen
  U als bedrijfsleider begeleiden naar een optimale bedrijfsvoering dankzij de uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s: dat is en blijft het doel van het netwerk BRICS. Hebt u nog niet eerder...
 • Nationale woningbarometer
  Om een accuraat beeld te krijgen van wat er leeft in België als het aankomt op woningen (bouw-renovatie), heeft de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) een jaarbarometer willen ontwikkelen (www.handenafvanmijnbaksteen.be)...
 • Bestel gratis VCB-visierapport 2015 over doorbraken
  Het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw voor 2015 met als titel ‘Doorbraken’ gaat dieper in op volgende maatschappelijke uitdagingen waarin de bouw een cruciale rol vervult: materialen, energie,...
 • Bereken schenkingsrechten met nieuwe VCB-tool
  De Vlaamse Confederatie heeft een calculator ontworpen die precies berekent welke rechten voortaan verschuldigd zijn bij een schenking van vastgoed. Tegelijk maakt de calculator het mogelijk een vergelijking...
 • Blijvende voordelen van PPS
  "De overwegend negatieve berichtgeving over PPS (publiek-private samenwerking) is volgens ons onterecht. PPS biedt integendeel heel wat voordelen. Juist dankzij PPS worden nog maatschappelijk belangrijke...
 • 74 gevaarlijke verkeerspunten wachten nog op aanpassing
  De Vlaamse regering wil gevaarlijke verkeerspunten aanpakken. Intussen zijn al 40 projecten aanbesteed. 34 projecten zitten in de ontwerpfase. In een recent parlementair antwoord heeft minister Weyts de lijst...
 • Schrijf u in voor nieuw BRICS-leertraject
  Het peterschapsproject BRICS telt over heel Vlaanderen een tiental groepen. Bouw-kmo's krijgen vanaf april 2015 opnieuw de kans om verder de professionele werking van het bedrijf aan te scherpen via een...
 • Natuurtechnische milieubouw opnemen in bestekken
  De Vlaamse overheid heeft een brochure gepubliceerd die natuurtechnische milieubouw (NTMB) en het opnemen ervan in een bestek toelicht. NTMB-materialen zijn levende of biodegradeerbare materialen. Werken...
 • VCB engageert zich mee voor Vlaams renovatiepact
  Samen met minister Turtelboom en een dertigtal andere organisaties heeft de Vlaamse Confederatie Bouw medio december 2014 het renovatiepact ondertekend. Dit moet tegen 30 juni 2015 leiden tot een coherent...
 • Herzieningsformule elektriciteitswerken in gebouwen
  Nieuw: een guideline voor de prijsherzieningsformule voor elektriciteitswerken in gebouwen. Vroeger hanteerden overheden vaak uiteenlopende, onaangepaste formules. De guideline geeft nu een instructie...
 • Alternatieven voor financiering met projectbeheer
  Vroeger deden gemeenten voor de realisatie van onroerende projecten vaak een beroep op de formule ‘financiering met projectbeheer’. De opdrachtnemer zorgde daarbij zowel voor de financiering als voor...
 • Nieuwe CBO-oproep voor 60 miljoen €
  De VMSW lanceert een nieuwe CBO-procedure voor 60 miljoen €. Private ontwikkelaars krijgen daardoor extra kansen om mee sociale woningen te realiseren. De zogenaamde CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten)...
 • Kandidaten gezocht voor pilootproject e-facturatie
  Het managementcomité van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zoekt kandidaat-bedrijven om vanaf september 2014 mee te werken aan pilootprojecten voor het boekhoudsysteem van één van de volgende...
 • Prioriteiten voor de Vlaamse regering
  De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft aan de onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse regering haar prioriteiten voor het Vlaams investerings- en woonbeleid overgemaakt. De Vlaamse regering moet haar...
 • Digitale planafhandeling krijgt vorm
  Op 25 maart werd het instrument KLIP Digitaal officieel voorgesteld. Dankzij dit nieuwe instrument zal via het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) niet alleen de planaanvraag maar ook de planafhandeling...
 • Vlaamse regering drijft investeringen op
  Dit jaar investeert de Vlaamse regering 375 miljoen euro meer dan vorig jaar in openbare werken. Dat werd bekend gemaakt tijdens het rechtstreeks overleg van de Vlaamse Confederatie Bouw met de Vlaamse...
 • Bouwfin: laat uw bedrijf kosteloos doorlichten
  Bouwfin is een nieuwe financiële dienstverlening die de Vlaamse Confederatie Bouw heeft opgezet samen met Deloitte Fiduciaire. Bouwfin maakt een financiële en operationele scan op maat van uw bedrijf met...
 • VCB brengt verkiezingsmemorandum over wonen
  De woonproblematiek wordt ongetwijfeld een van de belangrijkste verkiezingsthema's. Vandaar dat de VCB besloten heeft een apart verkiezingsmemorandum aan deze problematiek te wijden. Hoe het fors groeiend...
 • Visierapport 2013 over tijd, geld en ruimte
  De bouw wordt momenteel met een groot aantal uitdagingen tegelijk geconfronteerd. We moeten almaar duurzamere en compactere projecten realiseren die tegelijk leefbaar en betaalbaar moeten zijn en bovendien...
 • VCB publiceert memorandum voor Vlaamse partijen
  In 2014 vinden verkiezingen voor het Vlaams parlement plaats. De VCB vraagt in een memorandum aan de Vlaamse partijen voor de bouw-, milieu- en energiebeleid een relancebeleid. Deze cluster die ongeveer...
 • IMMOTERRAE vernieuwt website
  Ontdek alles over IMMOTERRAE, zijn expertise en dienstverlening op de geactualiseerde website www.immoterrae.be. Als expert in milieurisico's en bodemverontreiniging heeft zij multidisciplinaire knowhow...
 • Bouw zoekt nieuwe materialen
  VCB, Federplast en Essencia slaan de handen in elkaar om partnerships te creëren tussen bouw- en bouwverwante bedrijven en kennisinstellingen die met hun gebundelde knowhow en expertise nieuwe bouwmaterialen...