Initiatieven

Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe

Het FCRBE-project, gecofinancierd door het Interreg NWE-programma, brengt acht Belgische, Franse en Engelse partners samen die gedurende 4 jaar zullen werken aan het stimuleren en faciliteren van hergebruik in de bouw in Noordwest-Europa. Uiteindelijk wil het project een stijging van 50 % bewerkstelligen van de hoeveelheid hergebruikte bouwelementen tegen 2032.

Vandaag wordt in Noordwest-Europa slechts 1 % van de bouwonderdelen als dusdanig weer in omloop gebracht na eerste toepassing. Een groot aantal onderdelen lenen zich technisch moeiteloos voor hergebruik; nochtans eindigen ze verbrijzeld of versmolten bij recyclage, of als afval. Het resultaat is een zware milieu-impact en een economisch verlies. Dit project mikt op een verdubbeling, tegen 2032, van het aantal opnieuw in omloop gebrachte gebouwelementen. De focus ligt op Noord-Frankrijk, België, Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Nederland. Dit territorium omvat duizenden kmo’s gespecialiseerd in de recuperatie en levering van hergebruik-elementen. Ondanks hun evident potentieel voor de circulaire economie staan deze operatoren voor zware uitdagingen: zichtbaarheid, toegang tot belangrijke opdrachten, integratie in de gangbare praktijken van de bouwwereld. De volumes aan gerecirculeerde elementen gaan er vandaag niet op vooruit en riskeren zelfs af te nemen, bij gebrek aan een transversale aanpak.

Om een gepast antwoord te bieden aan deze uitdagingen zet het project een internationale samenwerking op tussen gespecialiseerde verenigingen, beroepsfederaties, onderzoekscentra, architectuurscholen en administraties. Het bouwt voort op eerder opgezette, lokale initiatieven die succesvol bleken. Het project initieert 15 pilootprojecten in sloop en 15 anderen in constructie. Deze laten toe in normale werkomstandigheden een aantal, voor dit project ontwikkelde methodes te testen ter ondersteuning van hergebruik op grote schaal. Dit werk zal geruggesteund worden door de aanmaak van een online-gids van meer dan 1500 gespecialiseerde operatoren. Het gekozen partnerschap moet een vlotte integratie toelaten van de resultaten op het terrein en in het beleid, met als lange termijn-gevolg (2032) het vermijden van een bijkomende 1,75 miljoen ton bouwafval t.o.v. de baseline, en de creatie van 300 miljoen € economische waarde, hetzij 4.000 nieuwe jobs.

De projectpartners zijn:

  • Rotor - Lead partner
  • Salvo Ltd
  • Confederatie Bouw (CCBH, CCW en VCB)
  • Belgian Building Research Institute
  • Scientific and technical Center for Building
  • Brussels Environment
  • University of Brighton
  • Bellastock

Meer weten?

 
Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe