Events

Politici in debat over desiderata van de bouw

Bij de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen ging de voorstelling eind april van het VCB-visierapport gepaard met een verkiezingsdebat met Tom Balthazar (SP.A), Robrecht Bothuyne (CD&V), Mathias De Clercq (Open VLD), Johan Deckmyn (Vlaams Belang), Christophe D'Haese (N-VA) en Björn Rzoska (Groen).

Voorzitter Rik Hinnens leidde in met de voornaamste desiderata van de bouw: de verlaging van de sociale lasten, het tegengaan van misbruiken bij de inschakeling van buitenlandse arbeidskrachten, het behoud van de woonbonus, een verlaging van de btw op de eerste woning, betere hypothecaire voorwaarden voor een energiezuinige nieuwbouwwoning, meer ruimte voor wonen en een verhoging van de overheidsinvesteringen van 2% naar 3% van het BNP. 

Marc Dillen, directeur-generaal van VCB, wees erop dat in 2013 meer flats werden vergund dan in 2012: 12% meer op Vlaams niveau en 25% meer in Oost-Vlaanderen. De vergunning van nieuwe huizen bleef daarentegen ongeveer status quo. Het vergund volume niet-woongebouwen daalde met 12% in Vlaanderen en met 17% in Oost-Vlaanderen. In 2013 daalde ook het aantal bouwarbeiders. Maar tegelijk steeg het aantal Limosa-meldingen voor buitenlandse arbeidskrachten. 

Voor wonen bestemd gebied in Oost-Vlaanderen beslaat amper 17% van totale oppervlakte. Die oppervlakte moet op korte termijn meer dan 100.000 gezinnen kunnen opvangen. Volgens de VCB is dit onmogelijk zonder de circa 5.000 ha nog onbebouwd woonuitbreidingsgebied in de provincie aan te snijden.  

Tot slot huldigde het WTCB Roland Debruyne en Lionel Eeckhout voor hun jarenlang voorzitterschap van de technische comités voor respectievelijk Ruwbouw en Verwarming.

Ontdek meer sfeerbeelden van het event