Events

Kabinetschef van minister Bourgeois verduidelijkt krijtlijnen

Op 19 februari heeft Mark Andries, kabinetschef van minister Bourgeois, de algemene vergadering van de VCB toegesproken. Hij ging dieper in op de uitvoering van het erfgoeddecreet, op de toepassing in Vlaanderen van de wet op de overheidsopdrachten en op mogelijke maatregelen om bij de uitvoering van deze opdrachten sociale dumping tegen te gaan.

  • Naast de oprichting van het agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita die de betrokken middenorganisaties bundelt, lichtte de kabinetschef de nieuwigheden in het erfgoeddecreet toe: aangepaste beschermingsprocedure, verankerde kwaliteitsnormen enz.

  • De werking van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten kwam aan bod. De opmars van e-procurement bij Vlaamse overheidsopdrachten werd beklemtoond en de doelstelling om e-invoicing te lanceren in de strijd tegen achterstallige betalingen werd hard gemaakt.

  • Hij ging dieper in op de acties die de Vlaamse overheid, als opdrachtgever van openbare werken, kan nemen tegen sociale dumping: in het bijzonder de conceptnota met richtlijnen om malafide leveranciers en aannemers aan te pakken.
  • De Vlaamse overheid blijft zich inzetten voor bijna-energieneutrale overheidsgebouwen. De kabinetschef wees op de nieuwe vastgoedwijzer: een databank over het gebouwenpark van de Vlaamse overheid inclusief de gegevens over de energieprestaties. 

Lees meer over de uitvoerige uiteenzetting van kabinetschef Mark Andries (zie pdf hieronder).