Events

Download gratis brochure van 6de Energiecongres

Het zesde energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) had als thema “Nul energie: haalbaar en betaalbaar?”. Voor dit congres werd een rijk gestoffeerde brochure opgemaakt.

In deze brochure schreven vier experten van gespecialiseerde studiebureaus over de bouwtechnische, verzekeringstechnische, juridische, financiële en organisatorische implicaties van energieneutraal bouwen.

Deze standpunten werden op het congres verder verdiept in drie workshops. Daarbij kwamen onder meer de volgende elementen ter sprake: het belang van betrouwbare cijfers over prestaties en terugverdieneffecten om meer kandidaat-bouwers van energieneutraal bouwen te overtuigen, het blijvend prioritair belang van de bouwschil, de toenemende impact van het gedrag van bewoners en gebruikers, de moeilijkheid om daardoor tot resultaatsverbintenissen te komen, de nood aan gesofisticeerdere meetinstrumenten, het belang van een continue opvolging van prestaties via ‘commissioning’, het potentieel van bouwteams van architecten en ingenieurs van studiebureaus en bouwbedrijven en het toenemend belang van systeemoplossingen.

Op het congres hebben een 30-tal standhouders innovatieve oplossingen geëxposeerd. De congresbrochure bundelt de technische fiches van hun producten rond de thema’s behoeftebeperking, hernieuwbare energie en rendementsoptimalisatie. De productfiches werden gescreend door het WTCB.

Ontdek nu de congresbrochure