Events

Voorstelling Visierapport op 3 oktober : "Mens & Technologie

De Bouw laat zijn STEM horen

De Vlaamse Confederatie Bouw organiseert op 3 oktober in Le Plaza Brussels het startevent rond haar Visierapport 2017. Dit jaar ligt de focus op mens en technologie. Bouwen kan niet zonder dieper inzicht in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde. Maar juist nu komen in deze domeinen nieuwe toepassingen tot stand die het bouwbedrijf grondig veranderen. Dit visierapport heeft tot doel meer inzicht te geven in de nieuwe competenties waarover de diverse partijen in de bouw moeten kunnen beschikken, over de nieuwe technieken die hun ter beschikking staan om deze competenties in te vullen en vervolgens in het effect van deze nieuwe competenties en technieken op bedrijfsorganisatie, hr-beleid en opleidingsbehoeften.

trailerbeeldii.jpg

Programma

18.00 u - Registratie & ontvangst

18.45 u

  • Verwelkoming door Jef Lembrechts, VCB-voorzitter
  • Multimediapresentatie met Marc Dillen, directeur-generaal VCB
  • Tweegesprek van Goedele Wachters met Vlaams Minister Philippe Muyters
  • Uitreiking prijzen Jonge Vlaamse Aannemer 2017 - powered by Federale Verzekering

20.15 u - Uitgebreide netwerkreceptie

>> In extremis nog inschrijven ? Stuur een e-mail naar els.dhooge@confederatiebouw.be


 Locatie

locatie.jpg

Klik op onderstaand kaartje voor omliggende parkings

parkingsweb.jpg

Meer weten ? visierapportVCB@confederatiebouw.be

partnersvisierapporteuitnodiging.jpg