Events

Provinciale roadshow 'kwaliteitsvolle stadsontwikkeling'

“Verschillende bouwprogramma’s in één project: het kan!”

Meer doen met minder grond: het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dit principe voorop. De vraag stelt zich echter hoe dit op een kwalitatieve manier kan worden gerealiseerd. Kleinere woningen, hoger bouwen, maar ook binnen hetzelfde bouwproject verschillende programma’s samenvoegen.
 
Met deze studiemiddag wenst de Vlaamse Confederatie Bouw besturen, semi-publieke instanties en de private sector te inspireren in het kader van de vooropgestelde doelstellingen binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. Wetende dat dergelijke projecten ontstaan door een actieve samenwerking tussen publieke en private partijen, worden tijdens deze studiemiddag vanuit beide zijden zowel een meer beleidsmatige insteek als concrete voorbeelden gebracht.
 
De eerste provinciale roadshows zullen doorgaan in Oost-Vlaanderen en Limburg
 
Locatie en data:
• Oost-Vlaanderen: Provinciehuis te Gent 22 juni 2017
• Limburg: C-mine site te Genk 27 juni 2017
 
Agenda:
• 12.30u: onthaal en registratie (broodjes en drankje worden voorzien)
• 13.30u: welkomstwoord door gedeputeerde
• 14.00u: algemene inleiding Witboek BRV op kwalitatieve wijze implementeren (Marc Dillen – Directeur-generaal VCB)
• 14.30u: toelichting good practices vanuit visie van de overheid en de visie vanuit de private sector
• 17.00u: afsluitende netwerkreceptie

klik-hier8.jpg

provincie-limburg.jpg eandis.jpg infrax.jpg provincieoostvlaanderen.jpg