Events

Provinciale roadshow 'kwaliteitsvolle stadsontwikkeling'

“Verschillende bouwprogramma’s in één project: het kan!”

Meer doen met minder grond: het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dit principe voorop. De vraag stelt zich echter hoe dit op een kwalitatieve manier kan worden gerealiseerd. Kleinere woningen, hoger bouwen, maar ook binnen hetzelfde bouwproject verschillende programma’s samenvoegen.
 
Met deze studiemiddag wenst de Vlaamse Confederatie Bouw besturen, semi-publieke instanties en de private sector te inspireren in het kader van de vooropgestelde doelstellingen binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. Wetende dat dergelijke projecten ontstaan door een actieve samenwerking tussen publieke en private partijen, worden tijdens deze studiemiddag vanuit beide zijden zowel een meer beleidsmatige insteek als concrete voorbeelden gebracht.
 
De eerste provinciale roadshows zullen doorgaan in Oost-Vlaanderen en Limburg in najaar 2017.
 
Locatie en data:
• Oost-Vlaanderen: Provinciehuis te Gent : meer info over datum en progralla volgt binnenkort !
• Limburg: C-mine site te Genk : meer info over datum en programma volgt binnenkort !

 klik-hier8.jpg

sponsers.jpg