Events

Provinciale roadshow 'kwaliteitsvolle stadsontwikkeling'

“Verschillende bouwprogramma’s in één project: het kan!”

Meer doen met minder grond: het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dit principe voorop. De vraag stelt zich echter hoe dit op een kwalitatieve manier kan worden gerealiseerd. De uitdagingen zitten in het realiseren van kleinere woningen, hoger bouwen, maar ook binnen hetzelfde bouwproject verschillende programma’s samenvoegen en dit op een kwalitatieve manier.

Met deze studiemiddag wenst de Vlaamse Confederatie Bouw besturen, semi-publieke instanties en de private sector te inspireren in het kader van de vooropgestelde doelstellingen binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze projecten ontstaan door een actieve samenwerking tussen publieke en private partijen. Tijdens deze studiemiddag lichten we zeer concrete voorbeelden toe vanuit een beleidsmatige insteek.

 
Locatie en data:

 • 24 oktober 2017 in Oost-Vlaanderen: het PAC het Zuid; de schelde in Gent – auditorium
 • 20 november 2017 in Antwerpen: Confederatie Bouw - Th. Van Rijswijckplaats 7 in Antwerpen

 klik-hier8.jpg

Programma van editie op 24/10 in Gent

 • 12.30 u : Onthaal 
  • Ontvangst door deputé Jozef Dauwe
  • Duiding beleidsplan ruimte - Marc Dillen, directeur-generaal VCB
  • Transitie naar slimme steden - Jan Van Vaerenbergh, Eandis
  • Case Ham Oudenaarde - Bart Vanderdonckt, Alheembouw
  • Case nieuwe Dokken Gent - Peter Gestels, Van Roey vastgoed
  • Aanpak uit juridisch oogpunt - Jonas De Wit, GD&A
  • Vragenronde en slotbeschouwing door Steven Ducatteeuw
 • 16.00 u : Afsluitende receptie

sponsers2.jpg