Events

Congres - Transportinfrastructuur zkt. financiering

Geen performante economie zonder voldoende en kwalitatieve transportinfrastructuur. Nochtans zijn de investeringen in België al decennialang structureel te laag. De Vlaamse overheid gaat er prat op extra te willen investeren en richt een Werkvennootschap op om projecten sneller te realiseren. Maar de vraag blijft hoe de noodzakelijke infrastructuurprojecten gefinancierd zullen worden en wat de toekomstmogelijkheden van DBFM contracten zijn? 

Tijdens het congres Transportinfrastructuur zkt. financiering schetsen experts de huidige situatie van infrastructuurprojecten in binnen- en buitenland. Hierbij gaat specifieke aandacht naar het belang van transportinfrastructuur en de financiering ervan.

infradag.jpg

> Ontdek het programma

partnersii.jpg

     Met de steun van

waterbouwersii.png

Datum - 15 november 2016

Locatie - Brussels44Center - Passage 44, 1000 Brussel : www.b44c.com

Timing

  • Onthaal 9.00 u
  • Voorziene einde met receptie vanaf 17.00 u

> Wenst u alvast in te schrijven ?

klikhier.jpg