Events

3D Workschop Natuursteen versus Kunststeen

Voor de restauratie van natuursteen in historische gebouwen beschikken we over meerdere techieken/mogelijkheden. Het gebruik van kunststeen (artificiële steen/imitatiesteen) is een niet zo erg vaak toegepast methode, en zelfs enigszins controversieel, maar is in specifieke gevallen wel verdedigbaar, zoals een aantal praktijkgevallen ook aantonen. De toepassing van kunststeen in gebouwen is overigens niet nieuw. Sinds de 19e eeuw worden kunstmatige (steenimiterende) materialen gebruikt als bouwmateriaaln hetzij als als steenimitatiepleister, hetzij als bouwblokken of decoratieve elementen. Het effect is vaak verbluffend realistisch.
In deze workshop gaan we, bij wijze van inleiding, in op het gebruik van natuursteen in historische gebouwen, de degradatiemechanismes en restauratiemogelijkheden. Het belangrijkste deel van de workshop is tweeledig: enerzijds geeft Yves Govaerts (VUB) toelichting bij de historische toepassing van kunststeen in het verleden, anderzijds geeft Alwin Janssens (Twinplast) uitleg over de hedendaagse mogelijkheden om complexe bekistingen te maken, ten behoeve van de vervaardiging van ingewikkelde of sculpturale elementen in kunststeen.


Programma:
09.30u – 10.00u Ontvangst
10.00u – 10.30u Inleiding: gebruik en restauratie van natuursteen in erfgoedgebouwen – restauratiepraktijk en -deontologie (Yves Vanhellemont – WTCB)
10.30u – 11.15u Kunststeen en steenimitatiepleisters in het verleden – Overzicht, technieken en patenten (Yves Govaerts – VUB, Yves Vanhellemont – WTCB)
11.15u – 12.00u De toepassing van het frezen van betonbekistingen uit kunstof, voor toepassing in de restauratiesector (Alwin Janssens – Twinplast)
12.00u  Broodjeslunch


Locatie en datum:
Dinsdag 11 oktober 2016


Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo), Marktplein 7, 3550 Heusden-Zolder

klik-hier-knop4.png