Events

Workshop : aan de slag met BIM

Hoe start u met het Bouw Informatie Model of BIM in uw bedrijf en hoe BIM integreren in uw bouwprojecten ? Dat krijgt u mee tijdens drie interactieve sessies onder leiding van een ervaringsdeskundige. Vervolgens ontvangt u na elke sessie een checklist in functie van uw BIM Stappenplan, het  BIM Protocol en het BIM Implementatieplan.

Doelgroep

Alle bouwpartners - gratis voor leden van Confederatie Bouw, ORI, NAV en WTCB

Programma:

  • Sessie 1: Hoe starten met BIM in uw bedrijf

Deze eerste sessie is bestemd voor bedrijfsleiders : focus op de aandachtspunten om BIM succesvol op te starten binnen uw organisatie. U krijgt een weloverwogen BIM-Stappenplan voor uw bedrijf. - BIM Quick scan: nulmeting - Doel en ambitie van het bedrijf - Change Management - Investering, opleiding en begeleiding

  • Sessie 2: Hoe BIM organiseren in aanloop van een project?

In de tweede workshop worden alle contractuele, organisatorische en procesmatige aspecten overlopen die een projectleider dient vast te leggen in een BIM Protocol.

- Het belang van een BIM Protocol - Doel, ambitie en toepassing van het project - Rollen en verantwoordelijkheden - Wie, wanneer, wat afleveren? - Document- en modelbeheer: algemeen

  • Sessie 3: Hoe BIM organiseren na de aanvang van een project?

Deze laatste sessie, gericht op de BIM verantwoordelijke, zet het BIM Protocol om in een BIM Implementatieplan. Hierbij ligt de focus op het vastleggen van pragmatische afspraken bij werkprocessen, databeheer, gegevensuitwisseling en softwaretoepassingen. - Het belang van een BIM Implementatieplan - De rol van de BIM Beheerder - Vertalen van een BIM Protocol naar een BIM Implementatieplan - ‘Open BIM’ versus ‘Closed BIM’ - Document- en modelbeheer: afspraken

Praktisch

  • Cyclus 1: Donderdag 15 sept, 6 okt en 20 okt in Centrum Duurzaam Bouwen, Schachtplein, 3550 Heusden-Zolder
  • Cyclus 2: Dinsdag 8 nov, 22 nov en 6 dec in Antwerpen (zaal nog definitief te bevestigen)
  • Cyclus 3: Dinsdag 17 jan, 31 jan en 21 feb in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

=> REGISTREER NU

klikhier.jpg

bimpartners.jpg