Events

REC2 Webinar Hergebruik en recyclage in de openbare sector

Webinar 17 december 2020 van 11.00 uur tot 12.30 uur 

De publieke sector speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie en het hergebruik en recyclage van materialen. Wat leeft er in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen? Hoe wordt hergebruik en recyclage toegepast door publieke overheden in drie verschillende regio’s? Ontdek het in dit webinar!

Het webinar geeft een antwoord op vragen als: Hoe kunnen recyclage en hergebruik aangemoedigd worden? Hoe moet de openbare sector zich organiseren om dit mogelijk te maken? Hoe kunnen overheidsopdrachten en standaardbestekken hiertoe bijdragen? Welke ambities kunnen we waarmaken? Welke risico's bestaan er? Uit welke good practices kunnen we leren? 

Programma:

  • Hergebruik en recyclage met het Waalse Bouwtechnisch typebestek vanuit het standpunt van de overheid - Sylvie Loutz (Service Public de Wallonie - Département développement durable)
  • Hergebruik en recyclage met het Waalse Bouwtechnisch typebestek vanuit het standpunt van de architect - Christian Capart (L’Union Wallonne des Architectes - UWA)
  • Hergebruik en recyclage in overheidsopdrachten en bouwprojecten in Frankrijk: Jean-Yves Burgy, Recovering
  • Circulair bouwen bij de Vlaamse overheid - Frank Geets (Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid)
  • Naar een circulaire economie met Vlaanderen Circulair - Roos Servaes (Vlaanderen Circulair)

Het webinar is gratis. Inschrijven is verplicht om toegang tot het webinar te krijgen.

Dit webinar is onderdeel van het Interreg REC2-project en wordt mogelijk gemaakt met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.