Events

Vlaams-Nederlandse Netwerk- bijeenkomst Infrastructuur

Vlaams-Nederlandse Netwerkbijeenkomst Infrastructuur
14 december 2020 
‖ 13.00 - 15.00 uur

Wilt u weten hoe het gesteld is met de infrastructuur in Vlaanderen en Nederland, wat er nodig is voor een toekomstbestendige infrastructuur, en hoe het aanbestedingsbeleid hierin een rol kan vervullen? Wilt u uw netwerk in de infrastructuursector in Nederland uitbreiden? Doe dan op 14 december mee met deze virtuele netwerkbijeenkomst, het startpunt voor een publiek-private dialoog tussen Nederland en Vlaanderen.

Zowel Nederland als Vlaanderen staan voor een aanzienlijke opgave om hun infrastructuur op peil te houden en te verduurzamen, zowel door nieuwbouw als door vervangings- en renovatiewerkzaamheden: belangrijk voor de versteviging van onze gezamenlijke positie als gateway naar Europa.

In Nederland is hiervoor de Bouwagenda ingericht, een strategisch netwerk dat inzet op de grote transitievraagstukken in de bouw- en infrasector. Ook Vlaanderen zet, naast aanzienlijke investeringen in nieuwbouw (o.a. Oosterweel), in op een vervanging- en renovatie-aanpak.

De economische terugval als gevolg van de corona-crisis waarmee Vlaanderen en Nederland zijn geconfronteerd versterkte de roep om een actief stimulerings- en investeringsbeleid. Op de Vlaams-Nederlandse Top op 4 november jl. bevestigden Vlaanderen en Nederland dat: 
“In het kader van het herstel uit de coronacrisis zetten de Vlaamse en Nederlandse regeringen in op extra investeringen, onder meer op het vlak van duurzame mobiliteit en infrastructuur. Dit biedt kansen voor publiek-private kennisuitwisseling op deze gebieden.”                     

Deze netwerkbijeenkomst kan gezien worden als startpunt voor een meerjarige serie Vlaams-Nederlandse activiteiten, met als doel kennisuitwisseling, het delen van ‘best practices’, ervaringen en het bouwen van publiek-private netwerken aan weerszijden van de grens.

Voor het complete programma en de aanmeldingslink verwijzen we u naar de volgende website. Deelname is gratis, vooraf inschrijven verplicht.            

Wanneer : 14 december 2020
Tijd : 13:00 -15:00 uur
Locatie : online
Deelname : gratis