Events

12de Energiecongres op 15 september 2020

Het 12de energiecongres van de Vlaamse Confederatie Bouw steunt op drie pijlers: energie in materialen, het gebouw als onderdeel van groene energiesystemenen en energiegemeenschappen. Het congres zal focussen op het gebruik van diverse materialen, op hernieuwbare energie en op de optimalisatie van het energieverbruik via de integratie in collectieve systemen. Deze drie pijlers zijn essentieel voor slimme gebouwen die meer en meer in het kader van lokale energiegemeenschappen tot stand zullen komen.

Vanwege de recente ontwikkelingen inzake het coronavirus vindt het energiecongres niet plaats op 24 maart, maar wordt dit uitgesteld naar 15 september 2020.

>>> Klik hier voor het volledige programma en praktische info

partnersenergiecongres12.png