Events

Infosessie omgaan met asbest door de bril van de werkgever

Asbest is overal aanwezig: in golfplaten, dakleien, afvoergoten, mastiek, vinylvloerbekleding, plaasterisolatie rond leidingen, bloembakken, marmerimitatie, tegellijm, … Dakwerkers, glaswerkers, schrijnwerkers, vloerders, technische installateurs, gevelreinigers, schilders, … Alle spelers in de bouwsector komen in aanraking met asbest bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Maar welke verplichtingen heb je als werkgever? Welke regels gelden er? En wat houdt het Vlaamse asbestafbouwplan in? Ben je wel verzekerd voor schade door asbest? Wil je meer weten over de campagnes “Wees alert voor asbest” en het “Asbestcharter voor dakwerkers”? 

Programma algemeen (specifieke invulling per lokatie):

  • Vlaams asbestafbouwplan
  • Juridische asbestaspecten
  • Collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid (incl. asbest) |
  • Campagnes “Wees alert voor asbest” en “Asbestcharter voor dakwerkers” 
  • Vraagstelling

Kom naar een infosessie en blijf als werkgever op de hoogte! Volgende infosessies staan momenteel gepland :

>> Infosessie op 25 februari in Geel

>> Infosessie op 10 maart in Leuven

>> Infosessie in Zwijnaarde gaat niet langer door op 23 maart, maar wordt uitgesteld. Datum nog te bepalen. 

>> Infosessie in Sint-Niklaas gaat niet langer door op 30 maart, maar wordt uitgesteld. Datum nog te bepalen.

>> Infosessie in Kortrijk gaat niet langer door op 21 april, maar wordt uitgesteld.

Datum nog te bepalen.