Events

Inspiratiedag 'Van Afval tot herbruikbare kunststof' op 13 juni

Laat u inspireren door een bezoek aan Deceuninck (Diksmuide) en denk na over uw afval-uitdagingen met collega-aannemers tijdens een hands-on workshop.

De bouwsector in Europa gebruikt jaarlijks zo'n tien miljoen ton kunststoffen (20% van het totale Europese kunststoffen verbruik) en is daarmee de op één na grootste afnemer van kunststof na de verpakkingssector. Denk hierbij aan isolatiematerialen, leidingen, raamkozijnen en inrichting. Het wordt dan ook steeds belangrijker om na te denken over het hergebruiken en recycleren van deze materialen.

Wilt u meer te weten komen over het recycleren van kunststoffen en andere materialen voor uw volgende bouw- of renovatieprojecten? De VCB, CCW en zijn partners nodigen u, i.h.k.v. het Interreg-project REC2, graag uit bij Deceuninck voor een inspiratiedag rond kunststof recyclage, -hergebruik en het sluiten van materiaalkringlopen.

Voor wie? Bedrijven die met (kunstof) afval worstelen, alsook bedrijven die een herbestemming voor hun afval zoeken, inspiratie willen opdoen of contacten met andere bedrijven willen leggen.

Format? Een inspirerend verhaal en bezoek aan de Deceuninck gevolgd door een workshop in kleine groepen.

Praktisch

  • 13 Juni 2018 ; 14.00 u - 17.00 u
  • Deceuninck, Cardijnlaan 15, 8600 Diksmuide

Tijdens de workshop wordt concreet ingegaan op uw uitdagingen en vraagstukken rond afval, hergebruik en slim productontwerp om zo gezamenlijk te komen tot mogelijke oplossingen. Wij vragen u dan ook op het inschrijvingsformulier uw concrete uitdagingen, vraagstukken en verwachtingen reeds te vermelden ter voorbereiding van deze workshop.

Gratis event - Inschrijven verplicht 

070518schrijfnuin.jpg

Programma

14.00 u - Onthaal

14.30 u - Start sessie 

  • Verwelkoming - Dominique Van den Hove, Vlaamse confederatie Bouw
  • Laat je inspireren: het verhaal van Deceuninck met bezoek aan de gloednieuwe recyclagefabriek - Margot Lannoo, Strategic Project Manager Deceuninck

15.30 u

  • Workshop rond uitdagingen en vraagstukken mbt afvalbeheer en afvalverwerking ?
  • Workshop waarin via onderling overleg uitdagingen en vraagstukken besproken worden en gezamenlijk naar oplossingen gezocht wordt.  
  • U kunt als bedrijf proactief inspelen op deze beleidsontwikkelingen door circulaire economie op te nemen in uw bedrijfsstrategie. Inspanningen om de kunststof kringloop te sluiten kunnen u helpen om kosten te besparen, u te differentiëren van de concurrentie en optimaal op vragen van klanten in te spelen. Zo verbetert u op lange termijn uw competitiviteit.

16.30 u - Netwerking & receptie : food & drinks

interregrec.jpg

Deze inspiratiedag gaat door bij de Deceuninck in Diksmuide

Deceuninck Groep verviervoudigt zijn PVC-recyclagecapaciteit na het in gebruik nemen van een gloednieuwe recyclagefabriek in Diksmuide dit jaar. Deze investering laat het bedrijf toe om op termijn tot 45.000 ton PVC per jaar te recycleren én maakt hen de grootste PVC recyclagefabriek van West-Europa. Het te recycleren materiaal zal afkomstig zijn van de inzameling van postindustrieel afval, zowel eigen productie-afval en snijresten van klanten, alsook van de enorme hoeveelheid PVC-ramen van de eerste generatie die inmiddels 30 tot 40 jaar oud zijn en die in de komende jaren, geleidelijk aan, vervangen zullen worden. Meer dan 2 miljoen ramen zullen jaarlijks gerecycleerd worden. Met de installatie zet Deceuninck een belangrijke ecologische en duurzame stap. Dankzij de hoge recycleerbaarheid van PVC kan het vele malen gerecycleerd en hergebruikt worden zonder kwaliteitsverlies. Door de stijgende inzet van gerecycleerd materiaal zal de ecologische voetafdruk van de PVC producten en de productieprocessen verder verminderen. Bovendien vermindert het de afhankelijkheid van nieuwe grondstof en de negatieve effecten van schommelende grondstofprijzen.