Events

Workshop over VOS en gezondheid in de bouw

Op 16 mei vindt in het museum Texture te Kortrijk een informatiedag voor bouwprofessionelen plaats over binnenluchtkwaliteit tijdens de verschillende bouwfases en bij renovatiewerkzaamheden. Deze dag heeft vooral tot doel bouwprofessionelen te informeren over de mogelijke risico’s ten gevolge van de blootstelling aan Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en over de mogelijkheden om die blootstelling te beperken. De namiddagsessies gaan in op lage of niet-emitterende materialen en op ventilatie- en verwarmingstechnieken. Schrijf in voor 8 mei. De organisatie gaat uit van partners van een aantal betrokken Interreg-projecten.

>>> Meer weten klik hier? Of neem contact op met Bertrand.waucquez@confederatiebouw.be

>>> Lees de persmededeling