Events

Studienamiddag stedelijke landschappen

Natuurinclusief verdichten

De leefbaarheid van woon- en werkomgeving in centra en kernen staat hoog op de agenda. Essentieel zijn brede inzichten in de structuur en het landschap van een stad of gemeente en in de noden van de inwoners op bijv. wijkniveau. Vandaag rijzen over heel Vlaanderen kwaliteitsvolle projecten uit de grond met oog voor groenblauwe dooradering om de aantrekkelijkheid en de inbedding in de omgeving te stimuleren. Dat betekent ruime aandacht voor groen - zoals groene daken en gevels, terrastuinen, stadsparkjes enz. - en de aanwezigheid van waterpartijen die uitnodigen om ontmoetingsplaatsen te creëren in vaak een verkeersluwe omgeving. Natuurtechnische ingrepen helpen om verkoeling te brengen in de stad en hitte-eilandeffecten te voorkomen. Daarnaast biedt het een bijkomend instrument in water-robuust bouwen. Niet alleen om de aantrekkelijkheid van een woon- en werkomgeving te versterken, maar ook om de biodiversiteit naar een hoger niveau te tillen.

De Vlaamse Confederatie Bouw zet al geruime tijd in op de uitbouw van een kenniscentrum om de toepassingen van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw te stimuleren.Ook deze studienamiddag moedigt de toepassing van deze producten en technieken verder aan.

Praktisch

6 juni 2019 @ Lamot Mechelen

Programma

13.00 u - Onthaal

13.30 u - voorziene start

  • Verwelkoming - Marc Dillen, directeur-generaal van Vlaamse Confederatie Bouw 
  • Visie en projecten van de stad Mechelen - Peter Cokelaere, Projectcoördinator publieke ruimte bij Stad Mechelen
  • Het openen van de Dijle in Mechelen en het project Zandpoortvest - Luc Wallays, afgevaardigd bestuurder van het bureau 'Omgeving'
  • Stadsontwikkeling Keerdok Mechelen – Eandistip & Rode Kruisplein, Bart Van Den Ouweland, projectleider Kairos(BAM Belgium)
  • 'Stedelijke groenblauwe netwerken, een blik over de tuinmuren heen’ - Aurelie De Smet, Erasmushogeschool Brussel, Kenniscentrum tuin+’

16.00 u bezoek aan voorbeeldproject van blauwgroene dooradering in Mechelen : Zandpoortvest

zandpoortvest.jpg

foto Zandpoortvest - copyright Omgeving

17.00 u - netwerkreceptie

070518schrijfnuin.jpg

Kostprijs

  • Overheid - beleidsmensen - studenten: gratis
  • Leden Confederatie Bouw, Bouwunie of ORI: 45 euro (excl. btw)
  • Niet leden: 85 euro (excl. btw)
  • Fabrikanten/invoerders: 175 euro (excl. btw)

Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn en om de betaling van uw inschrijvingsgeld te vermijden, gelieve ons voor 4 juni aanstaande in te lichten via els.dhooge@confederatiebouw.be In het andere geval ontvangt u een factuur van 50 euro (excl. btw) als no show fee.

noot: op de foto hiernaast ziet u een case uit Mechelen afgebeeld.