• Binnen ET’AIR zullen de verschillende partners gezamenlijk een code van goede praktijk opstellen.
  • Vervolgens wordt binnen het project een opleiding ontwikkeld voor bouwprofessionals over de kwaliteit van binnenlucht, aandachtspunten en de te nemen stappen. De opleiding zal worden getest en uitgerold in de buurlanden. Uiteraard zal deze bouwprofessional ook u als bouwprofessional ten goede komen.
 
ET’AIR