Initiatieven

12de EnergiecongresNa de plenaire inleiding, kan u tijdens het energiecongres deelnemen aan een van de drie parallelle sessies.


Energie in het ontwerp van een gebouw
Het gebouw als onderdeel van groene energiesystemen

In de energiesystemen van de toekomst is het samenspel van diverse gebouwen de uitdaging, maar elke renovatie of nieuwbouw wil een op zich waardevolle schakel in het geheel zijn.
Derhalve is het misschien kortzichtig te doorgedreven algemene eisen op te leggen aan elke component, doch het doel veeleer die prestaties te bereiken die in een cluster van gebouwen een positief effect kunnen hebben.
Dit benaderen, afhankelijk van de bredere context is allesbehalve eenvoudig. En moeilijk handhaafbaar. We kunnen niet anders dan terug te vallen op minimumeisen. Maar ook hier stelt zich de vraag, welke eisen zijn relevant, en een goede inzet van middelen, en hoe kunnen we die contextafhankelijkheid integreren? Eisen die verschillend zijn wanneer gebouwd wordt in de buurt van een datacenter? In de buurt van een verbrandingsoven? Een ziekenhuis of centrum voor ouderenzorg?
En wat met de veranderende energievraag van de omgeving? Heeft het zin om als zoveelste huisje in de rij in te zetten op PV panelen? Vragen genoeg, met een lange weg naar antwoorden, maar één ding staat al vast: de eenvoud van de gegroeide regelgeving zal veranderen en de beoordeling van elk gebouw als teamspeler moet gaandeweg vorm krijgen. Een uitdaging voor het gebouw die verder gaat dan het gebouw zelf. Klinkt als een erg steile berg, maar als we de tocht niet aanvatten dan moeten we geen dromen meer koesteren. En als we er omheen gaan, dan missen we de top.

Materialen & energie
Materialen & energie

Om te voldoen aan de verschillende klimaatambities moeten we mikken op een meer energie-efficiënt gebouwenpark. Bestaande gebouwen goed isoleren om het energieverbruik voor verwarming te reduceren blijft een belangrijke stap. Echter, hoe beter de energieprestatie die wordt beoogd, hoe meer materialen worden gebruikt voor de isolatie en de technische installaties. En ook die materialen hebben een impact op het klimaat en milieu! Zeker bij energieperformante gebouwen dringt een afweging tussen materiaalgebruik en bijkomende energiebesparing zich op.
Is de huidige focus op verstrengde energieprestaties een correcte aanpak? Hoe verhoudt de impact van bepaalde installaties, zoals zonnepanelen, zich ten opzichte van de winsten die eraan gelinkt zijn? Voor nieuwbouwprojecten komen we op een kantelpunt waar de impact gelinkt aan de materialen groter is dan de impact gelinkt aan het energieverbruik. Wat is de “embodied” impact gelinkt aan materialen en constructieve systemen? En hoe kunnen we hiermee rekening houden bij het ontwerp en de uitvoering van onze gebouwen?

Energiegemeenschappen
Energiegemeenschappen

Local Energy Communities (LECs) laten toe energieprojecten op te zetten op schaal van meerdere huishoudens, KMOs, gemeenten … Deze actoren vormen een team, investeren samen in een energieproject dat er toe doet en functioneren als één entiteit in relatie tot de grote energiebedrijven. Naast het potentieel voor optimalisatie van het energiesysteem op schaal van een gemeenschap - wat een mooi voorbeeld is van systeemintegratie over sectoren, energievectoren en technologieën heen - schept deze aanpak tal van andere voordelen, zoals collectief denken, responsabilisering van de burger, actieve rol van prosumers, democratisering van energiesystemen en lokale duurzame economische en sociale ontwikkeling. Deze initiatieven zijn veeleer waarde-gedreven dan winst-gedreven, wat de maatschappelijke uitdagingen van vandaag goed samenvat: waarde toevoegen in de energietransitie, maar wel in een ondersteunend en leefbaar economisch kader. Bij deze wil ik dan ook een oproep doen voor een stabiel wettelijk en regelgevend kader voor hernieuwbare energie vanuit alle beleidsniveaus. Succesvolle LECs zullen dan als vanzelf een deel van de oplossing zijn.Met de steun van:


Organisatorische partners