Concrete doelen:

Dit project zal de kennis van architecten en aannemers, die betonherstellingen voorschrijven en uitvoeren, verhogen, in eerste instantie door de mogelijkheden te illustreren van de recente evoluties in de methoden en producten en ze zo concreet mogelijk te maken, onder meer via praktische demo's. Door middel van een doorgedreven collectieve aanpak via de sectorfederaties zullen de vakkennis en de vaardigheden van de bedrijven verbeterd worden, zodat ze zich kunnen differentiëren van de buitenlandse werkkrachten die zich op de markt begeven. Bevragingen aan de sector zullen de voornaamste struikelpunten voor innovatie binnen deze bedrijven blootleggen, en via gerichte informatieverspreiding en activiteiten zoals informatiesessies, workshops, het opstellen van typebestekken en werfbezoeken, zullen deze drastisch verminderd en uiteindelijk weggenomen worden.

De grootste succesindicator van het project is het aantal deelnemende bedrijven (architecten/aannemers) dat naar aanleiding van dit project effectief is overgegaan tot innovatie in zijn werkzaamheden (streefcijfer > 250). Na afloop van het project zullen meer dan 900 bedrijven kennis hebben opgedaan dankzij de georganiseerde activiteiten.

Verwachte impact:

Met het onderhavige VISiv-traject wil men de marktpositie van architecten en aannemers verstevigen door hen toe te laten met vertrouwen in te schrijven en mee te werken aan projecten betonherstel. Ze zullen een hogere kwaliteit kunnen leveren of sneller kunnen werken voor eenzelfde prijs, waardoor hun productiviteit gaat stijgen en hun marges verhogen. De resulterende lagere faalkosten zorgen bij de bedrijven ook voor hogere marges, waardoor een betere concurrentiekracht wordt verkregen.

Ook bij de innovatie-aanbieders kan men door het project een omzetstijging verwachten, enerzijds rechtstreeks doordat zij ingezet worden als onderaannemer door de innovatievolgers en anderzijds onrechtstreeks doordat de innovatieve herstelmethoden en -producten, die zij aanbieden, meer positieve aandacht krijgen en bekender is bij de voorschrijvers.

 
Doelstellingen duurzaam betonherstel