Nieuwe technologieƫn, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren

Een opdracht voor betonherstel bestaat in grote lijnen uit: de diagnose van de actuele toestand van de constructie, de selectie van de herstelmethode(n) en de uitvoering van de herstellingswerken. De kwaliteit en de duurzaamheid van de uiteindelijke herstelling valt of staat met de goede benadering en uitvoering van elk van deze fasen afzonderlijk, maar ook van hun onderlinge afstemming.

Een aantal verworven inzichten en recent ontwikkelde technieken en producten, laten toe om het risico op falen van de herstelling sterk te verlagen, maar eisen een alsmaar grotere technische kennis van de voorschrijver en de uitvoerder. Een beperkte groep (ongeveer 1%) van bedrijven passen deze inzichten, technieken en producten reeds toe, veelal met succes. Helaas blijft de drempel voor het gros van de 4.300 algemene aannemersbedrijven en van de architectenkantoren te groot, waardoor ze nog vaak geconfronteerd worden met een suboptimaal resultaat, snel falende herstellingen, onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering, geschillen en financiƫle fiasco's, die de reeds beperkte winstmarges sterk onder druk zetten.

Het doel van dit traject is de kennis van architecten en aannemers, die betonherstellingen voorschrijven en uitvoeren, te verhogen opdat deze de optimale herstelmethoden kunnen voorschrijven en (laten) uitvoeren volgens de regels van de kunst, zodat uiteindelijk een duurzaam en kwalitatief resultaat wordt verkregen en falende herstellingen vermeden worden.

Met de steun van:

www.vlaio.be
www.vlaio.be

 
Wat is duurzaam betonherstel