Initiatieven

Bouwen aan internationalisering

Het EFRO-project “Bouwen aan Internationalisering” (looptijd 3/09/2018 - 2/09/2020) beoogt meer Vlaamse bouwbedrijven met potentieel te doen internationaliseren. De Vlaamse Confederatie Bouw maakt al geruime tijd bouwbedrijven wegwijs die plannen maken om buiten de landsgrenzen activiteiten te ontplooien. Op basis van die ervaring en expertise raamt VCB het aantal Vlaamse bouwbedrijven dat internationaal actief is, op minder dan 10 %. Nochtans is diversificatie door internationalisering een troef. Niet het minst voor een sector in Vlaanderen als de bouw die zich kenmerkt door stabiliteit en sterke economische resultaten. Die link met het buitenland leidt immers tot nieuwe opportuniteiten en innovatie. Essentieel om ook in de toekomst de concurrentiepositie van de sector te bestendigen.

De VCB zet met dit project voornamelijk in op sensibilisering van haar lidbedrijven. Events en inspiratiemomenten dienen bedrijven warm te maken voor activiteiten in het buitenland. Daarbij zullen zij vooral leren van elkaars ervaringen en van de expertise van bouwbedrijven die de stap reeds gezet hebben. Daarnaast zal de VCB een globale communicatiecampagne uitrollen met de nadruk op een artikelenreeks en periodieke nieuwsbrieven. Ook zullen gerichte buitenlandse events internationalisering stimuleren.

Kennis van contactpunten zoals de VCB, FIT (Flanders Investment and Trade) en andere faciliteert de uitbouw van internationale bouwactiviteiten. Lidbedrijven kunnen bijgevolg rekenen op de draaischijffunctie van de VCB als sectorfederatie die in overleg gaat met overheden en stakeholders in deze materie. Die VCB-ervaring wordt naar voren geschoven in de verschillende contactmomenten en communicaties. Bovendien stelt de VCB systematisch uitgebreide informatienota’s ter beschikking over de administratieve verplichtingen in verschillende landen. Stelselmatig worden die in de kijker gezet, opdat leden de VCB-helpdesk rond werken in het buitenland kunnen contacteren voor verdere info.

Hebt u vragen rond internationalisering? Contacteer Joeri Van Meenen joeri.vanmeenen(at)vcb.be of +32 2 545 57 33.

Het project ‘Bouwen aan internationalisering’ is mogelijk dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 
EFRO-project