Blogs


Blog Ruimte voor mensen

Waar en hoe zullen Vlamingen wonen in de toekomst? Dat ligt momenteel op tafel. De krijtlijnen van het beleid van de Vlaamse regering dat stilaan vorm krijgt, doen een aantal verschuivingen vermoeden. VCB heeft een blog gelanceerd die ingaat op de actuele, hete hangijzers met een focus op de nodige ruimte voor de Vlaming om te leven, te werken en zich te ontplooien.

Blog Ruimte voor mensen

Blog STEM Bouw

In de bouwsector staan we voor enorme uitdagingen en nieuwe mogelijkheden. Digitalisering en automatisering zullen de bouw helpen zijn diensten efficiënter, accurater en goedkoper uit te voeren. Nieuwe evoluties in ICT, robottechnologie, artificiële intelligentie, Internet of Things en Big Data spelen een centrale rol. En zullen de competenties die nodig zijn danig beïnvloeden. Het ligt dan ook voor de hand dat alle studierichtingen deel uit maken van STEM : Science, Technology, Engineering en Mathematics. Meteen de naam van de blog aangezien bouwbedrijven nu al deze aspecten meer dan ooit integreren en de nood aan die knowhow steil omhoog zal blijven gaan.

Blog STEM BouwBlog Circulair bouwen

De Vlaamse Confederatie Bouw zet al jarenlang haar schouders onder een waterdichte kringloop van bouwmaterialen en grondverzet in Vlaanderen om veilige, gerecycleerde grondstoffen in de bouw te verzekeren. Haar tagline 'bouw, energie en milieu' vindt haar weerslag in initiatieven zoals kwaliteitsvol grondverzet; de selectieve tracering van sloop- en bouwafval als grondstof voor nieuwe toepassingen; en het project Groen in de bouw dat het belang, de kennis en de toepassing van natuurversterkende materialen en bouwtechnieken aanmoedigt. Circulair bouwen is dan ook stilaan de maatstaf.

Blog Circulair bouwen