Nieuwe vormgevingstechnieken voor metaal-, steen- en pleisterwerkrestauratie

De VCB-dienstverlening rond 3D voor restauratie ondersteunt de restauratieberoepen en helpt het behoud van erfgoed positief te profileren door de creatie van een hoogtechnologische mix van ambacht en technologie.

  • Dit project rond technische innovatie wil 3D-vormgevings- en registratietechnieken versneld introduceren om efficiënt architectuurelementen te modelleren en om deze virtuele modellen in de verschillende productietechnieken toe te passen.
  • Goedkopere en kwalitatieve restauratiemethodes leiden immers tot meer en deskundiger restauraties. De gerealiseerde competentieverhoging en de uitbreiding van het dienstenpakket versterken op hun beurt het concurrentievermogen van de bedrijven.

3D voor restauratie biedt een platform waar restauratiebedrijven en technologie-aanbieders elkaar kunnen ontmoeten via o.a. workshops, werfbezoeken, studiedagen en lezingen.

Meer informatie?

  • peter.vandamme(at)vcb.be
  • 02 545 57 37

Geautoriseerde kopie door Renier Natuursteen in opdracht van “Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge”.
Origineel in Vladslo, België en kopie in Rshew, Rusland.
 
3D voor restauratie